Klima og miljø

  • Vild med Hvidovre
  • Byg og renover – med grønt aftryk
  • Vestegnen grønneste oase

En grøn omstilling af hele Danmark, der ikke koster vækst og arbejdspladser.

Det Konservative Folkeparti ønsker en grøn omstilling af hele Danmark, der samlet set ikke koster vækst og arbejdspladser. Med ny teknologi og udvikling kan vi både skabe nye arbejdspladser og vækst og samtidig passe godt på vores miljø.

Det skal vi bidrage til i Hvidovre Kommune.

Miljøpolitik er ikke alene et lokalt anliggende. Den er også global. Vi skal udvikle, ikke afvikle vores samfund. Det er helt centralt, hvis vi skal kunne give vores levestandard videre til vores børn.

Miljø skal tænkes ind i drift og anlæg.

Hvidovre Kommune er en stor ”forretning” og der skal tænkes innovation og teknologi ind i alle kommunale løsninger, lige fra rådgivning til borgere, til kommende projekter på drift såvel som anlæg.

Miljøet skal overleveres i en bedre stand.

Miljøpolitikken er en mærkesag for Konservative i Hvidovre. Det har det været i mange år. Med den konservative tanke om generationskontrakten, er det vigtigt for os, at vi passer bedre på vores miljø og natur.

Vi ønsker en afbalanceret og fornuftig miljøpolitik, hvor vi vil forbedre konkret lokale forhold, med fokus på at skabe et bedre lokalmiljø for Hvidovres nuværende og kommende borgere.

Grøn renovering og nybyggeri.

Vi ønsker at kommunale bygninger løbende vedligeholdes og renoveres så grønt som muligt.

Et lidt overset punkt når man taler om miljøpolitikken, er forældede og misligholdte bygninger. Grundet manglende vedligeholdelse bruger disse bygninger meget energi og andre ressourcer, i forhold til hvad de med eksisterende moderne teknologier burde bruge. Derfor skal renovering af gamle bygninger opprioriteres.

Derudover ønsker vi ved et kommunalt nybyggeri, at der indgår mere grønt, som f.eks. grønne arealer og grønne tage, for forsinkelse af nedsivning af regnvand.

Ved private byggerier skal kommunen stille forslag om at indtænke miljørigtige løsninger. Åbne grønne arealer og sammenhængende stisystemer.

Det er også vigtigt at Kommunen og samarbejdspartnere åbner for offentlighedens adgang til grønne arealer.

Mere vild beplantning.

Vi ønsker at prioritere en mere vild beplantning i kommunen.

Vild beplantning er et vigtigt redskab, der hjælper med, at insekter trives godt. Insekternes trivsel er vigtig for opretholdelsen af en balanceret biodiversitet.

Vi vil derfor gerne have, at der bliver plantet flere blomster, og flere grønne arealer får lov til at udvikle sig til vild natur.

Det kan gøres ved, at man udnytter arealer såsom rundkørsler, midterrabatter, græsplæner osv. til formålet. Udover at beplantning af førnævnte arealer er godt for miljøet og insekterne, så skaber det også et bedre, pænere og rarere bymiljø samt en større biodiversitet.

Kommunen må også gerne bidrage til, at private tænker biodiversitet ind i deres dagligdag herunder i haverne. Borgerne skal inddrages i, at Hvidovre Kommune bliver grønnere. Det skal Hvidovre Kommune aktivt facilitere.

Udvikling og sammenbinding af naturområder og grønne arealer.

Vi vil fortsat gerne bevare vores grønne områder og udvide og udvikle vores natur. Vi er så heldige, at vi i Hvidovre har mange grønne og blå arealer.

Det er godt for vores sundhed og bymiljø, at vi kan tage en pause fra byens puls, trafikken og larmen. Derfor vil vi gerne have at naturen bevares tæt på os, så alle får mulighed for at få et afbræk fra vores daglige gøremål.

De mange grønne og blå oaser skal bindes bedre sammen og åbnes mod omverdenen, så Hvidovres borgere bliver opmærksomme på de mange herligheder vi har i Hvidovre og omegn.

Vi ønsker at øge kvaliteten af vores grønne og blå områder. Det kunne f.eks. ske igennem beplantning af vild skov samt udvidelse eller etablering af nye vådområder og naturlegepladser.