Hvidovre havn

  • Havnen fortjener bedre
  • Hvidovre fortjener en havn til alle
  • Din havn har brug for din stemme

Det Konservative Folkeparti startede med en plan for havnen.

Hvidovre fortjener en ordentlig havn. Vi konservative har i årevis presset på for at få en klar plan for havnen. Vi var de første, der kom med en konkret vision for havnen.

I skrivende stund er vi vist også det eneste politiske parti, der har en konkret formuleret  og tegnet forslag til plan for havnen.

Hvidovre Havn til gavn og glæde for alle.

Vi ønsker en havn til gavn og glæde for alle, borgere og foreninger.

En havn der både har den charme, en aktiv havn har, og samtidigt har et udseende og en funktionalitet, der gør, at det er hyggeligt for alle byens borgere at færdes i.

Havnen skal ledes af et havneudvalg.

Havnen skal ledes af et havneudvalg, bestående af repræsentanter fra klubberne og borgere (politikere).

Udvalget skal ikke være en syltekrukke men et aktivt udvalg med handlekraft, visioner og økonomi, der kan drive en velfungerende havn.

Opgaven er at få udviklet havnen, fra den lidt søvnige indelukkede fest den er i dag, til en aktiv havn der åbner sig mod borgerne.

Der skal i fællesskab udarbejdes en udviklingsplan, der gør det muligt for klubberne at navigere.

Hvidovre havn, skal fremstå vedligeholdt og publikumsvenlig.

Havnen skal ikke glemme fortiden, men der skal også åbnes for nye aktiviteter, ny muligheder og en fleksibilitet der gør, at der er både parkeringsfaciliteter og toiletfaciliteter.

En havn, der også er til gavn.