Kultur

  • Tilbagevendende besparelser på kulturområdet må stoppes
  • Kulturen former os som mennesker
  • Foreningsliv og folkeoplysning er vigtige for samfundets sammenhængskaft

Kultur i enhver form er en personlig berigelse.

Kultur er resultat af menneskers forsøg på at skabe åndelige oplevelser for sig selv og hinanden, f.eks. kunst, litteratur, musik og videnskab.

Kulturen skal næres og holdes i live.

Kulturen giver os en forståelse af, hvor vi kommer fra, hvor vi er, og hvor vi bevæger os hen imod. Hvis vi ikke nærer den kunst og kultur, der har skabt, og vedvarende skaber Danmark, mister vi vores fælles kulturelle forankring.

Derfor skal kulturen næres og holdes i live. Vi har et fælles ansvar for at bevare og formidle dansk kultur og historie. Det er kunsten og kulturarven, der gør samfundet levende.

De kulturbærende institutioner.

Det Konservative Folkeparti i Hvidovre ønsker, at vi skal bevare de kulturbærende institutioner, ved at støtte vores lokale musik og kulturforeninger, samt museer og gallerier, så borgerne har adgang til gode kulturtilbud i Hvidovre. Derfor ønsker vi at afskaffe de årlige besparelser på kulturområdet.

De frivillige fællesskaber.

De frivillige fællesskaber er vigtigt for et stærkt civilsamfund, og for at borgerne i Hvidovre efter eget valg kan have mulighed for at deltage i de aktiviteter og fællesskaber, som de mener giver dem værdi.

Det er her, sammenhængskraften i samfundet skabes, da folk lærer hinanden at kende ud fra et frivilligt ønske om fællesskab.

Gode muligheder for foreningslivet.

Derfor er det ekstra vigtigt for Det Konservative Folkeparti at have fokus på vores foreningsliv og folkeoplysning.

Vi vil arbejde seriøst for, at foreningslivet i Hvidovre får gode muligheder for at udøve deres aktiviteter via adgang til faciliteter og offentligt tilskud til deres aktiviteter.

Civilsamfundet skal fremmes.

Vi konservative ønsker civilsamfundet fremmet, og ønsker at give de frivillige foreninger særligt gode vilkår, da de er præget af engagement og kompetencer, hvorved de skaber værdi i vores samfund.

Pengene skal prioriteres til børn, unge, mennesker med handicap og socialt udsatte.