Integration

  • Anerkend dem, der kan og vil
  • Aktiv forebyggende indsats
  • Nultolerance for banderne

Mange velfungerende samfundsborgere.

Vi har i Hvidovre mange gode og velfungerende samfundsborgere.

Samfundsborgere, der arbejder, tjener penge og bidrager til at vores samfund kan fungere. Det er både borgere, som har boet i Danmark i mange generationer, men også borgere, som er både 1., 2. eller 3. generation af indvandrere og flygtninge.

Desværre også for mange ikke velfungerende.

Desværre er der også borgere, der ikke opfører sig ordentligt, og som helt åbenlyst ikke ønsker at integrere sig, og blive en del af det danske samfund.

Dette skal vi til livs, og vi konservative ser med stor alvor på de udfordringer, der er, både i Hvidovre og andre steder på Vestegnen.

Der skal ikke være huller i danmarkskortet, hvor bander skaber frygt og usikkerhed, og det må ikke være muligt at isolere sig uden tilknytning til vores arbejdsmarked eller det omkringliggende samfund.

Vi både kan og skal stille krav til de mest basale færdigheder, som f.eks. at kunne tale det danske sprog på et minimumsniveau.

Helt generelt mener vi konservative selvfølgelig, at alle kriminelle skal straffes efter loven, og hvis der er personer, som ikke ønsker integrationen, og som har en helt beviselig kriminel løbebane, kan en straf være udvisning af Danmark.

Hvordan hjælper vi de ikke velfungerende?

Vi vil arbejde for, at unge mennesker i Hvidovre får en vejledning, som bl.a. forklarer dem, hvordan man opfører sig i det danske samfund, og herved forsøger at få dem på rette vej til at blive velfungerende samfundsborgere, der bidrager positivt til vores alle samfund

Det skal også gøres helt klart for de unge, at kriminalitet ikke betaler sig, og at der er en anden vej. Det skal også gøres dem klart at hvis de fortsætter mod en kriminel løbebane, vil vi slå hårdt ned på dette.