Erhverv og handel

  • Understøtte det lokale erhvervsliv, lokal handel og iværksætteri
  • Dobbelt gevinst: Styrk det lokale handelsliv og skab lokale arbejdspladser
  • Hvidovre skal investere massivt i klart bedre erhvervsvenlighed

Med kommunens geografiske placering og med Avedøre Holme har Hvidovre Kommune en unik mulighed for at positionere sig som en attraktiv kommune at drive sin virksomhed fra.

Hvidovre kan ikke være bekendt at vi indtager bundplaceringer i de årlige undersøgelser af erhvervsvenlighed. Det kan vi gøre markant bedre.

Det kræver, at vi som kommune styrker sagsbehandlingstiden, så virksomhederne får en hurtig og nem sagsbehandling, hvor en beslutning om placering af virksomheden, ikke trækkes i langdrag af kommunen.

For vi konservative er det således vigtigt, at vi giver virksomhederne de bedste betingelser for at skabe vækst og arbejdspladser i nærmiljøet. Det gør vi ved at forbedre erhvervsvenligheden. Det vil i sidste ende generere øgede skattekroner til kommunekassen, som kan bruges på indsatsområder i kommunen.

Udvikling i stedet for afvikling.

Konservative ønsker at styrke den lokale handel og mindske butiksdøden i Hvidovre. Kommunen skal i samspil med private aktører aktivt arbejde på at tiltrække lejere til de mange tomme lokaler i vores centre og f.eks. på Hvidovrevej.

Det langsigtede mål er at Hvidovres borgere skal kunne klare alle indkøb og få de fleste oplevelser uden at forlade kommunen. På den måde skaber vi også lokale arbejdspladser, ligesom det bidrager til at borgernes hverdag bedre kan hænge sammen uden lange transporttider.

Flere kommunale opgaver skal udbydes til virksomheder.

Konservative mener, at flere kommunale opgaver skal udbydes, da det er med til at sikre den rigtige pris og kvalitet. Det vil både komme til gavn for de lokale virksomheder, og til gavn for Hvidovres borgere.

Vi vil starte med at give Hvidovres ældre flere muligheder for at vælge mellem flere tilbud af ældrepleje, da det er vores erfaring, at få valgmuligheder ikke løser borgerens behov.

Vi ønsker desuden igen at udbyde affaldsordningen, så vi sikrer en sund konkurrence på affaldsområdet.

Målrettet erhvervsvækst.

Konservative mener Hvidovre Kommune skal begynde at skabe erhvervsvækst ved at effektivt at understøtte iværksætteri. Politisk skal der støttes op om de små erhvervsdrivende ved at langt mere offentligt arbejde skal i udbud.