Børn og unge

  • Frit valg for børnefamilier
  • Kortere sagsbehandling for børnefamilierne
  • Et godt børneliv for alle

Gode forhold for børnefamilier.

Det Konservative Folkepartis familiepolitik bygger på en balance mellem respekt for forældrenes grundlæggende ansvar for deres børn, og samfundets pligt til at opstille gode rammer.

Det er samtidig en balance mellem friheden til at leve sit eget liv efter egne valg og ansvaret over for fællesskabet.

Det er i familien, vi henter ressourcerne, når tingene er svære. Det er i familien, børnene lærer de grundlæggende værdier og spilleregler. Det er i familien, børnene lærer at vise omsorg og tage ansvar for andre og sig selv.

For os handler det derfor om at skabe de bedste rammer for, at den enkelte familie kan skabe en sammenhæng i en travl hverdag.

Rammerne skal passe til den moderne families behov for at få arbejds- og familieliv til at gå op i en højere enhed, men uden at tømme familien for funktioner og ansvar. Fleksibilitet er et af nøgleordene for at imødekomme de forskellige behov, familierne har.

Hjælpe til de udsatte familier.

Børn og familier, som er social udsatte, skal have hjælp. Der skal arbejdes for en øget trivsel hos de små, fx øget besøg fra sundhedsplejersken og tættere samarbejde mellem kommune og institutioner. Vi vil skabe et bedre sikkerhedsnet for skolebørnene, fx bedre lektiehjælp og fokus på trivsel i deres fritid, og vi vil hjælpe de unge videre i uddannelsessystemet, så flere udsatte unge, får en uddannelse.

Børn med handicap og særlige behov.

Kvaliteten i sagsbehandlingen på børne-, og ungeområdet skal højnes, så kommunen ikke bidrager til den høje procent af sager, der omstødes i ankenævnet. Vi bruger unødige mange ressourcer samt spilder kostbar tid, som kan forværre trivslen hos barnet.