Økonomi

  • Nu er det tid til en C plan
  • Vi skal udnytte alle muligheder for at få Hvidovre væk fra bundplaceringerne
  • En skarpere administration – mere for dine penge

Borgerne skal have mere for pengene.

Det konservative folkeparti mener, at de 4,3 mia. kr. der årligt bruges i Hvidovre kommune kan bruges mere effektivt, således, at vi for de samme penge, kan få bedre daginstitutioner, skoler, sport & fritid og ældrepleje.

Det vil vi gøre bl.a. ved at effektivisere arbejdsgangene i kommunen, da vi mener der bruges en for stor andel af kommunens budget på administration og bureaukrati.

Vi ser, at der betales en større regning for større renoveringer, grundet manglende rettidig omhu af forbyggende vedligehold af bygninger. Derfor vil vi prioritere, at renoveringer og vedligehold af bygninger ikke udskydes.

Vi er garanter for, at kommuneskatten og grundskylden ikke stiger, og vi vil på sigt arbejde for at kommuneskatten falder.

Vi ser en tendens til, at Hvidovre kommune hjemtager private virksomheders opgaver, f.eks. hjemtagelse af dagrenovation, hvor vi mener, at vi skal lade de private virksomheder, som har kompetencerne, udføre opgaven. Det mener vi gør det både bedre og billigere.

Vi ønsker derudover, at Hvidovre fremstår som en attraktiv by at drive virksomhed i. Vi vil helt konkret arbejde på at forbedre Hvidovre bundplacering i erhvervsvenlighed, ved blandt andet at sikrer en hurtigere sagsbehandlingstid og en dedikeret service fra kommunen.