Seniorer

  • Frit valg også i dit seniorliv
  • Faste ansigter i hjemmeplejen
  • Et værdigt seniorliv til alle

En værdig senior tilværelse for alle.

For Det konservative Folkeparti i Hvidovre handler det ikke om flere hænder, men om synlig ledelse, ordentlig kultur på arbejdspladsen og engagerede medarbejdere med god faglig kultur.

Frit valg.

For at sikre kvalitetsudviklingen skal borgerne tilbydes frit valg på alle serviceydelser.

Målet er faste hjemmehjælpere til borgerne, så borgerne ikke oplever forvirrede skift.

Det er vores politik at borgeren oplever en fast kontaktperson, som er vigtig i kommunikationen mellem sygehus, læge og hjemmepleje, der taler borgerens sag og tager ansvar, også når hospitalet sender borgeren hjem fredag aften.

Selvfølgelig skal der være struktur på hjemmeplejens indsats, men der skal være større fleksibilitet til at tilrettelægge tiden i samarbejde mellem borgeren og hjælperen.

Få ansigter i det enkelte hjem.

Det er vigtigt at den enkelte borger besøges af så faste hjælpere i hjemmet som muligt.

Vi skal have en kultur hvor ledere ikke låses fast i mange møder. De skal bruge tiden  til at komme ud og møde borgerne sammen med medarbejderne, og se at alt går rigtigt til. Måske kan mødeaktiviteten foregå online.

Fleksible tilbud.

Vi ønsker flere online fødevare leverandører, leverandører af vaskeriservice mv. som borgen selv kan vælge i mellem. Det skal være borgeren, der er i centrum og ikke systemet.

Vi har mange gode sociale, sportslige og kulturelle tilbud til vores ældre, delvist brugerbetalt og ofte drevet og arrangeret af ildsjæle. Det ønsker vi at styrke. Der skal være plads til alle, og vi skal behandle vores ældre ordentligt.

Plejecenter og aflastning.

Det er vores politik, at der skal være plejecenterplads til alle, som måtte få det behov. Ventelisterne skal nedbringes, og borgerne skal tilbydes frit valg af leverandør.  Set i lyset af at befolkningen som helhed bliver ældre og ældre, bør vi allerede nu starte med udbygningen af plejehjem i kommunen.

Hjemmeboende ældre med stort plejebehov, skal have mulighed for en aflastningsplads med jævne mellemrum, så de pårørende kan få en pause.