Sundhed

  • Forebyggelse skal være den foretrukne løsning hele livet
  • Kommunen skal understøtte at behandling, træning og forebyggelse tager udgangspunkt i borgerens egen indsats
  • Fokus på samarbejdsfladerne mellem kommunen og regionen

Borgeren i centrum.

For det konservative folkeparti er sundhed et højt prioriteret område. Når vi taler sundhed, har vi basisprincippet: Borgeren i centrum, og pengene følger borgeren.

Helt grundlæggende mener vi, at man skal lytte mere til borgerne, når de henvender som omkring en sundhedsudfordring. Borgeren skal involveres meget mere i planlægning af sit eget forløb. Der skal langt mere fokus på mestring af egen situation og helbredstilstand.

For at skabe nærhed er hensigten, at den enkelte borger har én kontaktperson i kommunen, der kan hjælpe borgerne igennem dennes forløb, så borgerne oplever sig værdsat og ikke føler, at de ikke bliver sendt rundt i systemet.

Ved at gøre sundhedsområdet mere overskueligt, deler vi sundhed op i fire hovedområder:

Præventiv sundhed.

På sigt for at sparer sundhedskroner og ressourcer, ønsker vi en præventiv indsats omkring livsstil og sundhed. Dette kan være i form af oplysning og tiltag for at øge motion og aktivitet i kommunen. Det kan også være hurtig indsats, når borgere bliver ramt på deres sundhed. Med hurtig indsats og forebyggende arbejde imod forværret tilstand eller senfølger, kan man i en del tilfælde begrænse behandlingsomfanget for den ramte borger.

Folkesundhed.

Vi ved at livsstil og livsstilssygedomme er med til at belaste sundhedssystemet. Vi ønsker at folkesundhed skal være en del af almindelig oplysning i kommunen, lige fra vugge til grav.

Det vigtigste område mener vi er børn og unge, så vi fra barnsben får et sundhedsløft, der vil gøre gavn i mange år fremover.

Når vi taler ældrepolitik og folkesundhed, mener vi, at indsatsen skal være sund, god og nærende mad, der passer den ældres årgang.

Fysisk aktivitet.

Fysisk aktivitet er vigtig for at skabe god sundhed. Aktivitet i kommunen skal fremme og alle borgere fra barn til ældre skal opfordres til aktivitet både i form af fritidsaktivet (se fritidspolitik), men også i form af områder og pladser der fordrer aktivitet fx skaterbane, løbe- og cykelruter og vandreruter i naturen og kulturskønne områder.

Psykiatrien.

Psykiatrien er et område, der belastes yderligere hvert år i regionen, såvel som i kommunen.

Mange undersøgelser har vist, at hurtig indsats er vigtig for at begrænse presset i psykiatrien. Det gælder alle aldersgrupper.

Hurtig indsats er især vigtig, når vi taler børnefamilier. Man ser ofte velfungerende familier bliver presse, og udfordret, fordi sagsbehandlingstiderne på udredning er langsommelige og meget ressourcekrævende for de enkelte familier.

En anden udfordring er, at når unge bliver 18 år og formelt myndige, er ikke alle modne nok til at tage vare på sig selv. Slet ikke de unge med psykiske udfordringer.

Der findes i dag allerede regler for, at der skal kommunalt efterværn til unge op til det 24. år. De skal i bruges efter en individuel vurdering hver gang.

Med borgeren i centrum, ønsker vi at unge og familier skal vejledes og gøres bekendt med alle deres muligheder.

Der skal være en forløbskoordinator, så familierne ikke selv skal undersøge eller have eksperthjælp for at få vejledning og den rette hjælp.