Sport og fritid

  • Bedre rammer for idrætten
  • Sundhed og idræt skal hænge sammen
  • Vi skal støtte talentet

Der skal skabes bedre rammer for sport og fritid i Hvidovre.

I Hvidovre har vi en stolt idrætshistorie. Får at skabe flere af disse gode idrætshistorier, mener vi, det Konservative Folkeparti i Hvidovre, at tiden er inde til at målrette indsatsen endnu mere for idrætten og fritidslivet i Hvidovre.

Konkret mener vi at der er behov for:

En langsigtet helhedsplan for idrætsområdet i Hvidovre.

Vi ønsker, at der udarbejdes en langsigtet helhedsplan for hele idrætsområdet. Både når det kommer til børne og unge idræt, eliteidræt og senior idræt, men også for dem der har det sværest.

Vi skal understøtte de svageste i samfundet med råd, vejledning og opfølgning, således vi sikrer at denne gruppe også har mulighed for at dyrke idræt.

Vi skal sikre, at Hvidovres borgere har tidssvarende faciliteter at dyrke deres sport i. Både når det kommer til bedre muligheder for udendørs træning og aktiviteter, men også for bedre forhold i de eksisterende haller og anlæg.

At sporten får en Multihal at samles i.

Der er behov i Hvidovre for etablering af en multifunktionel opvisningshal, som kan samle idrætten i Hvidovre, hvis Hvidovre igen skal være en idrætskommune, som andre kommuner kigger imod.

En multihal giver en række muligheder for afholdelse af blandt andet kongresser, messer og events og vil samtidig løse indendørsidrættens udfordringer på manglende haltider og nedslidte faciliteter, og samtidig løfte Hvidovre væk fra en bundplacering i DIFs idrætsundersøgelse (2017), når det kommer til facilitetsspørgsmålet.

At sundhed og idræt hænger sammen.

Vi ser en fordel i, at kommune og forening i langt højere grad samarbejder om at aktivere de inaktive. Dette gøres ved, at der er målrettet puljer i Hvidovre kommune, der kan søges til sundhedsfremmende tiltag.

Vi mener at, klubberne skal modtage økonomisk støttes, hvis de lægger stor vægt på for eksempel at få overvægtige til at dyrke en mere målrettet træning mod et vægttab.

Det vil øge selvværdet hos den enkelte og give liv i klubberne. Der skal fokuseres på motion og idræt for handikappede, seniorer og ældre og fysisk og psykisk syge. Motion giver bedre velvære, et bedre velbefindende og en stor social gevinst.

Ydermere viser flere forskningsresultater også, at jo mere aktive vi er, jo mindre behov har vi for lægehjælp, hurtigere genoptræning efter sygdom og skader, mindre medicinforbrug til gavn for både borger, kommune og samfundet.

At eliteidrætten skal prioriteres.

I dag forsvinder en stor del af talenterne til andre klubber uden for kommunegrænsen, hvilket vi i det konservative folkeparti ønsker at gøre noget ved.

Konkret foreslår vi, at der for eliteudøveren skabes bedre rammer og muligheder til at kunne dyrke sin sport på eliteplan.

Der skal etableres et talentmiljø, hvor talenterne kan træne, få vejledning og dyrke deres passion på et endnu højere niveau, samtidig med at de uddanner sig.

De klubber der fremmer talentudvikling, skal have mulighed for at søge støtte økonomisk fra en elitepulje.