Bolig

  • Tidssvarende boliger til enhver livssituation
  • Vestegnens hurtigste og bedste byggesagsbehandling
  • Kolonihavegrundene i Præstemosen skal omdannes til tæt-lav helårsbebyggelse

Hvidovre, boliger til hele livet.

De Konservative i Hvidovre ønsker en visionær byudvikling, hvor vi har tidssvarende og funktionelle boliger, der passer ind i vores bybillede, og matcher de aktuelle behov, vi som borgere har.

Studieboliger.

Unge under uddannelse har brug for studieboliger, der er til at betale og ligger tæt på offentlig transport. I gennemsnit bruger de unge et halvt år på at finde ny bolig. Trivsel og nærhed vægtes højt, og det ønsker vi, at Hvidovre skal være et godt eksempel på og foregangskommune for.

Seniorboliger.

Boligpolitikken for seniorerne i Hvidovre, skal give mulighed for et boligskift, når den tid kommer. Vi ønsker ikke at vores seniorer tvinges til at forlade kommunen for at finde en ny og passende bolig.

Derfor skal der fokus på en aktiv udvikling af forskellige typer af boliger til senior generationen, med mulighed for den fornødne plads, evt. en lille have, i den ejerform den enkelte måtte ønske.

Familieboliger.

Fundamentet i vores kommune er borgerne, så derfor skal der fokus på at skabe gode rammer.

Hurtig og effektiv byggesagsbehandling når det er påkrævet, lokalplaner der er tidssvarende, så der er plads til at kunne forny og ændre boligen. Understøttelse af de behov, der måtte opstå igennem livet faser, skal være en helt naturlig del af kommunens service overfor borgerne.

Fornyelse af boligmassen.

Hvidovre består af mere end 40% privat udlejede og almennyttige boliger, hvor hovedparten af disse er gamle og utidssvarende. Den boligmasse skal løbende fornyes, og evt. udskiftes med andelsboliger eller ejerboliger.

Sunde og miljøvenlige boliger bør være en mulighed for alle i Hvidovre.