Kommunalvalg 2021

Vild med Hvidovre — mere end et sted vi bor

I Lokalforeningen ser vi se tilbage på et 2020 med mange spændende opgaver og desværre også med udfordringer relateret til en verdensomspændende pandemi. I år håber vi igen at kunne mødes fysisk i foreningen og at kunne mødes med jer alle på Markedsdage, Grundlovsdag og ikke mindst Kommunalvalget til November.

HUSK DIN STEMME TÆLLER

Klik på billed og se brochuren

Lad Gartnerhaven være startskuddet til at få sat fart på byudviklingen i Hvidovre

Sidste sommer satte kommunalbestyrelsen gang i udarbejdelsen af plangrundlaget for et helt nyt bolig- og naturområde i Avedøre på hjørnet af Brostykkevej og Byvej. Arbejdstitlen er ”Gartnerhaven” med henvisning til de gartnerier, som førhen producerede grøntsager og blomster i området. Det samlede areal er på ca. 360.000 m2, hvilket er omkring samme størrelse som Kystagerparken. I forslaget til en helhedsplan, som projektudviklerne har udarbejdet, lægges der op til, at der bygges nye boliger på godt en fjerdedel af arealet, mens resten omdannes til et helt nyt naturområde. Dette til glæde og til gavn for alle borgere i Hvidovre. Hos De Konservative synes vi, at projektet er et fantastisk bidrag til udviklingen af Hvidovre. Ikke siden udviklingen af Avedørelejren, der blev sat i gang for mere end 20 år siden, har vi haft mulighed for en større samlet byudvikling i kommunen. En udvikling som både skaber nye moderne boliger og et unikt rekreativt område med adgang for alle.

Boliger til alle

I den sydlige og nordlige del af området skal der bygges op til 600 boliger i forskellige størrelser, i alt 53.000 m2 bolig. Helhedsplanen er et flot og ambitiøst projekt med fokus på miljø, biodiversitet og bæredygtighed og med opbakning fra en af landets mest kapitalstærke og ansvarlige ejendomsinvestorer. Boligerne bliver en kombination af etagebebyggelse og lavere bebyggelse, og bliver både ejer- og lejeboliger. Det, synes vi, lyder som en god kombination, fordi Gartnerhaven dels kan tiltrække familier i den erhvervsaktive alder, dels giver mulighed for, at ældre borgere kan udskifte deres hus med en mindre bolig, der passer bedre til livet uden børn eller tilværelsen som pensionist.

En god byttehandel

Som en del af projektet omdannes 260.000 m2 mark, som aldrig har været tilgængelige for hvidovreborgerne før, til nyt rekreativt område med fantastiske muligheder. Naturen på Vestvolden og i Avedørelejren trækkes dermed endnu tættere ind mod kommunens midte, og adgangen til de fantastiske og lidt oversete naturområder i den vestlige del af Hvidovre bliver forbedret. Det er grundejerne og ejendomsudviklerne, der betaler for, at området på 260.000 m2 bliver et nyt rekreativt område for os alle. Herefter overdrages ejerskabet af området til kommunen, som fremover skal stå for driften for området. Og det, synes vi, er en god byttehandel.

Kommunen har i en høringsproces opfordret alle borgere til komme med forslag til, hvordan det nye rekreative område skal bruges. Denne startede i december og slutter den 27. marts. Herefter udarbejdes der et lokalplanforslag, som vil blive sendt i høring, og forhåbentlig vil en ny lokalplan være på plads inden året er omme.

Muligheder frem for problemer

Alle har mulighed for at komme med bidrag. Derfor synes vi også, det er lidt ned- slående at læse de indlæg, som indtil videre er blevet offentliggjort på kommunens høringsportal. De handler i langt højere grad om problemer frem for muligheder. En byudvikling i den størrelse, vi snakker om her, vil altid give udfordringer, men de kan og skal løses. Vi skal selvfølgelig tage hånd om trafikforhold, kapacitet i skoler og daginstitutioner, sørge for at de 10-15 kolonihaver, der hidtil har kunnet nyde udsigten over naboens marker, ikke får en etagebebyggelse lige i baghaven og andre udfordringer. Men vi skal ikke lade bekymringen over det nye stå i vejen for en god og nødvendig udvikling af vores by.

Mere fart på

Selvom Hvidovre er en fantastisk kommune, så synes vi også, det går for langsomt med at udvikle byen og gøre den til et endnu bedre og mere attraktivt sted at bo. Der er langt mellem de større og mere ambitiøse projekter, og den politiske behandling og arbejdsgangene i forvaltningen har det med at trække i langdrag.

Arbejdet med Gartnerhaven gik i gang allerede i starten af 2019, og det ville være ærgerligt, hvis projektet går i vasken, fordi sagsbehandlingen tager for lang tid. Siden beslutningen om at sætte arbejdet med plangrundlaget i gang i juni 2020 er der faktisk ikke sket noget. Corona-epidemien har gjort det umuligt at gennemføre fysiske møder, men vi har efterhånden alle lært at mødes digitalt, og Corona skal ikke stå i vejen for et fantastisk projekt, der er et kæmpe bidrag til udviklingen af vores by.

Gang i byudviklingen

I de seneste par år har omverdenen for alvor fået øjnene op for det, som os, der bor i Hvidovre, har vidst i mange år; Hvidovre er et meget attraktivt sted at bo, hvilket også afspejles i de stigende ejendomspriser. Lad os gør Hvidovre endnu mere attraktivt med byudvikling og nye boliger.

Vi i Det Konservative Folkeparti vil opfordre til at se muligheder frem for problemer. Alle hvidovreborgere, der har gode ideer til det nye naturområde ved Gartnerhaven, kan byde ind inden 27. marts på Hvidovre.dk. Vi skal havde en god og grundig debat om mulighederne såvel som udfordringerne, så alle borgere vil blive hørt, når lokalplanforslaget sendes i formel høring. Forvaltningen i kommunen skal behandle sagen om Gartnerhaven effektivt, og i kommunalbestyrelsen skal vi være klar til at træffe de beslutninger, som er nødvendige for at sætte fart på byudviklingen i Hvidovre.

Formand

Søren Friis Trebbien

Læs brochuren her